touchwiz rename beta program

touchwiz rename beta program